น้ำทิพย์สุคลฑา

“น้ำทิพย์ สุคลฑา” ผสมทองคำเปลวบริสุทธิ์ ที่ผ่านการ พุทธาภิเษก แล้วทุกแผ่น ตามตำราของครูบาอาจารย์ องค์เทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงพอใจ เมื่อคุณได้ถวายกลิ่นหอม
ที่ท่านโปรดปราน ท่านจึงเสด็จลงมาเพื่อประทานพรให้กับผู้ถวายกลิ่นหอม
และอธิษฐานขอพรอย่างรวดเร็ว